Aby obrócić panoramę, należy nacisnąć lewy klawisz myszy i przesunąć nią w dowolnym kierunku.